Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Έκθεση της επιτροπής γεωργίας

Να μη θέτει τα συμφέροντα της βιομηχανίας πάνω από αυτά της ευρωπαϊκής γεωργίας όταν διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες ζητούν από την Κομισιόν οι  ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας σε έκθεσή τους. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κομισιόν δεν πρέπει να προβαίνει σε καμία πρόταση που υπονομεύει το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όταν διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.
Η έκθεση η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, επικρίνει την Κομισιόν για «υπερβολική γενναιοδωρία» προς τις άλλες χώρες, χωρίς να εξασφαλίζει ανάλογα ανταλλάγματα. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να υιοθετήσει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία ανάμεσα στην εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές, και τις επιπτώσεις για τον κάθε κλάδο της γεωργίας.
Η Επιτροπή Γεωργίας ζητεί οι υψηλές κοινοτικές προδιαγραφές για το περιβάλλον, την μεταχείριση των ζώων και την υγεία να εφαρμόζονται και στις εισαγωγές, ώστε να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών Τονίζεται η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και για ελέγχους των μεθόδων παραγωγής των χωρών που εξάγουν προϊόντα τους στην Ε.Ε.  Στην έκθεση  αναφέρεται  ακόμη
Η ΕΕ παραμένει  ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως (20% περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών), καθώς και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες (με εισαγωγές υψηλότερες των αντιστοίχων στις  ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Ν. Ζηλανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία από κοινού). Το μερίδιο της EE στις παγκόσμιες γεωργικές εξαγωγές συρρικνώνεται.
Η ΕΕ σε διάστημα τριών ετών έχει μεταβληθεί από δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης σε δεύτερο μεγαλύτερο "καθαρό" εισαγωγέα, με δυσμενέστατες τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ ζάχαρης (κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην ΕΕ-27, απώλεια 16.500 άμεσων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για περίπου 140.000 αγρότες). Οι πρόσφατες παραχωρήσεις που ανέλαβε η Κομισιόν έναντι τρίτων χωρών καθιστούν ακόμη πιο προβληματικό τον ευρωπαϊκό τομέα της παραγωγής ζάχαρης.
Οι παραγωγοί της ΕΕ ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής,  ασφάλειας και αειφόρου παραγωγής. Τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και αφετέρου ισότιμοι όροι ανταγωνισμού υπέρ των γεωργών της ΕΕ.
Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύει τη δυναμική του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Αντίθετα, η εμπορική πολιτική και η γεωργική πολιτική μπορούν και πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου