Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Τεχνικό πρόγραμμα Δήμων

Σωρεία αποφάσεων που αφορούν την λειτουργία των νέων Δήμων είναι πλέον σε εφαρμογή. Έτσι στην σύνταξη του  Τεχνικού προγράμματος των Καλλικρατικών Δήμων ,που θα φέρουν για ψήφιση στο ΔΣ ,από το σύνολο των πόρων που αφορά τις δαπάνες για τα έργα ,θα διατίθενται σε κάθε δημοτική ενότητα  τουλάχιστον το  80%  των πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο ,αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες γινόταν με την βάση τη ΣΑΤΑ που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές το 2010. Η βάση του υπολογισμού αυτού ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια. Το υπόλοιπο 20% διατίθεται για έργα που αφορούν το σύνολο του Δήμου .
Το ΔΣ μπορεί με απόφαση του ,με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών να αποφασίζει για αύξηση του ποσοστού του 20% σε 30% και αντίστοιχα μείωση του 80% σε 65% 
Για δαπάνες λοιπών δράσεων ,εκτός από τα λειτουργικά έξοδα ,που είναι εγγεγραμμένα στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης ,τουλάχιστον 50% αυτών επιμερίζεται ανά δημοτική ενότητα για δράσεις ,με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Το υπόλοιπο 50% διατίθεται για το σύνολο του Δήμου.
Το ΔΣ και πάλι με απόφαση του μπορεί να μεταθέτει την εφαρμογή των παραπάνω ελάχιστων ορίων πιστώσεων για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ή το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση των ελάχιστων ποσοστών θα καλύπτεται στη βάση της διετίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου