Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Καινοτομία του Καλλικράτη

Μια από τις καινοτομίες του Καλλικράτη στους νέους Δήμους είναι η  Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης. Η επιτροπή αυτή θα συγκροτηθεί άμεσα ,εκτιμούμε στο επόμενο ίσως κιόλας Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο μας ,το Δήμο Ορεστιάδας. Πρόκειται για ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ,σίγουρα όμως μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο εμπλουτισμού προτάσεων και δημιουργικών σκέψεων  για το Δήμο.   
Αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :
Εμπορικούς ,επαγγελματικούς  ,επιστημονικούς   συλλόγους
Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Εργαζομένων στο Δήμο και στα νομικά του πρόσωπα
Ενώσεις συλλόγων γονέων
Αθλητικούς ,πολιτιστικούς φορείς
Εθελοντικές οργανώσεις ,κινήσεις πολιτών
Άλλες οργανώσεις και φορείς του Δήμου
Τοπικά συμβούλια νέων
Δημότες.
Για την συγκρότηση του οργάνου καλούνται αρχικά οι φορείς που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό. Η δημοτική αυτή επιτροπή διαβούλευσης  συνεδριάζει δημόσια με  πρόσκληση του Προέδρου της κτλ κάθε τρεις μήνες και υποχρεωτικά πριν την κατάρτιση  των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.
Γνωμοδοτεί στο ΔΣ  σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα ,τα προγράμματα δράσης του Δήμου ,  το τεχνικό ,το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Επίσης γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το ΔΣ ή τον Δήμαρχο. Διατυπώνει θέσεις για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου ,για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν το ΔΣ. Ακόμη μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις για αποφάσεις που εκδίδονται με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.
Αν και είναι προαιρετικό συνιστάται από το ΔΣ η ψήφιση σχετικού κανονισμού διαβούλευσης  με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα προβλήματα  της λειτουργία αυτού του οργάνου. 
Μια επιτροπή που ουσιαστικά αγκαλιάζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία  με στόχο να συμμετέχει δημιουργικά με προτάσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο το πολίτη ,τον Δημότη και το μέλλον του. Αρκεί φυσικά να μη εκφυλιστεί από τους διοικούντες και καταντήσει μια από τις χιλιάδες επιτροπές που έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν χωρίς νόημα και αποτέλεσμα. Άλλωστε είναι γνωστή η ρήση στο Δήμαρχο ή το  ΔΣ παλαιότερα «ότι δεν θέλεις να λύσεις το προωθείς σε μια επιτροπή για να λιμνάζει».      
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου