Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Σχέδια βελτίωσης


Τα τελευταία χρήματα που είχαν εισπράξει οι γεωργοί της περιοχής μας από σχέδια βελτίωσης ήταν το 2002-2003. Ήδη έχει  δημοσιευτεί  νέα  προκήρυξη  για τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 18 Φεβρουαρίου ως 18 Απριλίου. 
Το Μέτρο 121 για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 - 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής: 
50 εκατ. ευρώ σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,
135 εκατ. ευρώ σε γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, που το έτος 2009 ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό,
100 εκατ. ευρώ σε λοιπούς γεωργούς.
Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου