Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Τα αιτήματα της ΚΕΔΚΕ

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η ΚΕΔΚΕ τονίζει πως η πολιτεία  οφείλει  να διασφαλίσει την ελάχιστη λειτουργική αυτάρκεια των νέων δήμων και πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω  μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011
Ειδικότερα η ΚΕΔΚΕ επικεντρώνει τη συζήτηση στα εξής ζητήματα.
Να ξεκαθαριστεί το τοπίο των υποχρεώσεων και των οφειλών για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010, με την έκδοση της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το 2011, με την οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται το ελάχιστο πραγματικό  κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων ΟΤΑ καθώς και το κόστος άσκησης των νέων μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων, για τις οποίες ζητούν να κοστολογηθούν επακριβώς.
Να καταβληθεί μέσα στο Γενάρη, η προβλεπόμενη από το νόμο, τρίτη δόση παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, ύψους 214 εκ. ευρώ.
Για το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», πως δεν έχει εκδοθεί ακόμη το Προεδρικό διάταγμα. Επίσης αναμένει μεταξύ των άλλων να διευκρινιστούν και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του σκέλους του προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, για την οποία η ΚΕΔΚΕ θεωρεί πως πρέπει να είναι ισόρροπη, κατ΄ έτος και από τα δύο μέρη και να κατοχυρωθεί θεσμικά.  Επίσης για τα εκκρεμή έργα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» η πρόταση της  ΚΕΔΚΕ  είναι  να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου