Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Για την ΚΑΠ μετά το 13

Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν καταργούνται. Χώρες που τάσσονται υπέρ της κατάργησης  ,κυρίως η Αγγλία  , αποτελούν  μια μικρή μειοψηφία. Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος παραμένει ένας από τους διακηρυγμένους σκοπούς της αγροτικής πολιτικής ,όχι μόνο για το καλό των αγροτών ,αλλά και για την εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο ο τρόπος υπολογισμού των ενισχύσεων θα αλλάξει ριζικά. Το ιστορικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σήμερα στην χώρα μας αλλά και σε άλλα κράτη ως κριτήριο υπολογισμού ,είναι κατά γενική παραδοχή αναχρονιστικό και θα αντικατασταθεί από πιο αντικειμενικά κριτήρια ,τα οποία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η κομισιόν προτείνει  ενισχύσεις ως εξής:
Μια βασική αποσυνδεδεμένη άμεση ενίσχυση, η οποία θα προσφέρει ένα ενιαίο επίπεδο υποχρεωτικής ενίσχυσης σε όλους τους γεωργούς σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή.
Ένα οικολογικό συντελεστή μέσω της στήριξης περιβαλλοντικών μέτρων.
Πρόσθετη στήριξη του εισοδήματος για τις μειονεκτικές περιοχές ,η λεγόμενη εξισωτική αποζημίωση.
Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ειδικά προϊόντα σε ορισμένες περιοχές
Ένα ειδικό καθεστώς για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. 

Όσο αφορά τους Έλληνες αγρότες σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις ,αναμένεται να μειωθεί το επίπεδο των ενισχύσεων που λαμβάνουν. Κι αυτό διότι οι Βρυξέλλες θέλουν να ανακατανείμουν τις ενισχύσεις ,ώστε τα ποσοστά στα νέα κράτη  μέλη της Ανατολικής Ευρώπης να πλησιάσουν το επίπεδο των ενισχύσεων στα παλιά μέλη όπως η Ελλάδα. Πάντως ,απορρίπτεται η πλήρης εξίσωση των ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη ,που θα σήμαινε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ενισχύσεων των Ελλήνων Αγροτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου