Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα Δι@ύγεια.


Από 15-03-2011 στο Πρόγραμμα  Δι@ύγεια θα ενταχθούν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α! και Β! βαθμού. Όλες  οι αποφάσεις που λαμβάνονται , δεν εκτελούνται αν  δεν αναρτηθούν πρώτα στο δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr
Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά ένα μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  (ΑΔΑ) ο οποίος την πιστοποιεί. 
Ο πολίτης έτσι μπορεί να έχει πρόσβαση από ένα σημείο ( diavgeia.gov.gr ) στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδει η Πολιτεία  ,ο  Δήμος ,οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου