Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσθετες ενισχύσεις


Τις αιτήσεις τους μέχρι της 15 Μαρτίου πρέπει να υποβάλλουν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, προκειμένου να λάβουν τις πρόσθετες ενισχύσεις ύψους 107 εκατ. ευρώ με τις οποίες χρηματοδοτούνται από εφέτος οι παραγωγοί αιγοπρόβειου και βόειου κρέατος, πιστοποιημένου σκληρού σιταριού και ελαιολάδου και όσοι γεωργοκτηνοτρόφοι κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αναλυτικού διοικητικού έλεγχου των φυσικών φακέλων των ΑΕΕ 2010 του συνόλου των παραγωγών που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μέτρα ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση.
Ο διοικητικός έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί και η προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών (υποβάλλονται στις  Περιφερειακές Διευθύνσεις ή /και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 15/3/2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου