Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Επιχορηγήσεις σχολείων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απόφαση για την κατανομή του ποσού των 30.000.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2011 στους Δήμους όλης της χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, έναντι του συνολικού ποσού το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους Δήμους του Νομού Έβρου , με την απόφαση αυτή κατανέμονται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα παρακάτω ποσά ως εξής:

Δήμος Ορεστιάδας                  144.112,18 ευρώ
Δήμος Αλεξανδρούπολης      248.085,29 ευρώ
Δήμος Διδυμοτείχου                73.265,27 ευρώ
Δήμος Σαμοθράκης                12.914,18 ευρώ
Δήμος Σουφλίου                     59.847,15 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου