Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ


Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήταν το βασικό θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 21 Φεβρουαρίου. Οι Υπουργοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν για τα μέτρα που κατά τη γνώμη τους θα βοηθήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι η γεωργία είναι η κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ανάπτυξη και ότι η ΚΑΠ οφείλει να εξασφαλίζει συνεκτικά μέτρα, που θα οδηγήσουν με ασφάλεια σε αυτή την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ.ΑΑΤ, ο υπουργός:
  • Αναφέρθηκε στις ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες, που οφείλονται στη γεωγραφική τους θέση, τη νησιωτικότητα, στη δομή της γεωργίας αλλά και της οικονομίας γενικότερα.
  • Επισήμανε τη σημασία της δημόσιας στήριξης για την ευημερία των κατοίκων της περιφέρειας και την βελτίωση της σχέσης πόλης-υπαίθρου. Όπως δήλωσε, χρειάζονται κίνητρα για την αναζωογόνηση των περιοχών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και την προώθηση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων.
  • Επεσήμανε την ανάγκη συντονισμού των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με δράσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η πρόσβαση των αγροτών στις αγορές, την εκπαίδευση και την εφαρμοσμένη έρευνα. Οι συνέργιες ανάμεσα στην πρωτογενή παραγωγή και στους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας, πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να αυξάνεται το οικονομικό αποτέλεσμα.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «με αυτές τις προϋποθέσεις θα αποδώσουν δράσεις που αξιοποιούν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, επενδύουν σε τοπικά προϊόντα, εκμεταλλεύονται τα παραπροϊόντα για παραγωγή ενέργειας, προάγουν την ορθή διαχείριση των υδάτων και των φυσικών πόρων, τον εκσυγχρονισμό των μικρών επιχειρήσεων, και τις συμπράξεις των αγροτών.
Η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, τόνισε ο Κ. Σκανδαλίδης, εξαρτάται από τον πλούτο και την γνώση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η ηλικιακή αναδιάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού είναι κατεπείγουσα υπόθεση. Οφείλουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός, να ενθαρρύνουμε τους νέους ώστε να επιλέγουν συνειδητά το αγροτικό επάγγελμα μέσω της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών. Να διευκολύνουμε την αρχική τους εγκατάσταση και την διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους.
Επεσήμανε επίσης, ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίσει ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον για την κοινωνία της υπαίθρου. Οποιαδήποτε απότομη ανακατανομή της στήριξης ή μέτρα που θα οδηγήσουν στην αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους παραγωγής θα έθεταν σε κίνδυνο την ισόρροπη και χωρίς κλυδωνισμούς αγροτική ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου